Leonardo da Vinci 2013 - Luminosus

Prejsť na obsah

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci Mobility PLM

2013. september-október

Cieľom projektu je, aby sa kvalifikovaní  mladí ľudia sa zúčastnili trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v Budapešti. Maďarská organizácia 1CEBA prijala mladých a sprostredkovala im pracovné miesta.

Profesie mladých ľudí:
- autoopravár
- kaderník
- kozmetička
- kuchár
- administratívny pracovník

Trojtýždňová odborná stáž poskytla účastníkom  poznanie nových metód, získanie nových skúseností.

Prínosy projektu:
- získanie profesionálnych vedomostí
- získanie praktických zručností
- sebaistota, profesionalita
- získanie skúseností k založeniu vlastného podnikania.

Program podporili:  Slovenská Národná Agentúra a Európska Komisia.

Návrat na obsah