Mládežnícka výmena 2015 - Luminosus

Prejsť na obsah
Erasmus+

Financované z programu Európskej únie Erasmus+THINK WISE - FOOD WASTEProjekt sa uskutočnil 12-17. októbra 2015 a bol zameraný na plytvanie potravinami v domácnostiach.
V projekte spolupracovali 3 organizácie: prijímajúca organizácia Luminosus, n.o. zo Slovenska, 
Kárpátikum Közhasznú Alapítvány z Maďarska a Asociatia Culturala Hollosy Simon z Rumunska. 
Počet účastníkov bolo 15-15 mladých ľudí vo veku 17-30 rokov z každej zúčastnenej krajiny.
Celkový počet účastníkov bolo 45, ktorí pri 6-dennom programe získali nasledujúce vedomosti:
  1. Spoznali  európsku  politiku v oblasti potravinového odpadu
  2. Získali informácie o tom, ako obmedziť plytvanie potravinami v domácnosti
  3. Navštívili a získali informácie o odvetviach potravinárskeho priemyslu: produkcia a spracovanie mlieka, spracovanie ovocia a spracovanie mäsa
  4. Odučili netradičnú vyučovaciu hodinu prírodovedy študentom miestnej základnej školy.

Počas programu účastníci pripravili aj letáky, ktoré sú dostupné v troch jazykoch:

slovenský png, pdf
maďarský png, pdf
anglický png, pdf
O projekte v správach od 3:47
O projekte v Maďarskom magazíne od 5:11
Návrat na obsah