Mládežnícka výmena 2017. Hand by Hand with Nature - Luminosus

Prejsť na obsah
Erasmus+
Projekt s názvom Hand by Hand with Nature
sa uskutočnil v termíne 19-24.apríla 2017. Na mládežníckej výmene sa zúčastnili štyri organizácie: Luminosus, n.o. (hosťujúca organizácia), Kárpátikum Közhasznú Alapítvány - Maďarsko, ASOCIATIA MARRAL - Rumunsko, Stowarzyszenie MLODZI.EU – Poľsko. Výmena trvala 6 dní a zúčastnilo sa jej 30 mladých ľudí z vekovej kategórie 17-30 rokov. V projekte sme sa zaoberali so životným prostredím, s problémami ako globálne otepľovanie, zmena klímy, plytvanie vodou. Pripomínali sme aj Svetový deň vody a Zeme.
Cieľom mládežníckej výmeny bol, aby sme vzbudili záujem o životné prostredie nielen účastníkov výmeny, ale aj ľudí, ktorí sa stretnú s výsledkami nášho projektu. Chceli sme dosiahnuť, aby si zmenili svoje zlé návyky a menej ubližovali našej planéte.
Chceli sme dosiahnuť, aby vďaka realizovaným aktivitám zmenili svôj doterajší spôsob života, dôslednejšie nakupovali, šetrili s vodou a nebáli sa spustiť do podobných občianskych iniciatív.
Zostavili sme pestrý program, počas ktorého sme využívali neformáne metódy učenia sa:
1.deň predpoludní boli realizované teambuildingové aktivity. Popoludní sme oboznámili účastníkov s týždenným programom, predstavila sa slovenská a rumunská organizácia. V rámci prezentácie sme predstavili program Erasmus+ a Youthpass certifikát. Večer rumunská organizácia predstavila rumunské národné kroje, tradičné jedlá a hudbu.
2.deň predpoludní sme sadili strom v areáli miestnej základnej školy a materskej školy. Potom účastníci navštívili mestský zberný dvor, kde ich pracovníci oboznámili s fungovaním zberného dvora (ako triedia odpad, kde odpad odvážajú). Popoludní sa predstavila poľská a maďarská organizácia. V rámci workshopu účastníci pripravili plagáty o obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré obsahovali aj užitočné rady pre domácnosti. Rumunská organizácia predstavila, ako vypočítať vodnú stopu (water footprint) a konal sa workshop o problémoch plytvania vodou a o ich riešení. V rámci kreatívneho workshopu z odpadov pripravili užitočné veci. Večer sa konal kultúrny večierok hostiteľskej organizácie.
Na 3. deň účastníci navštívili náučný chodník, ktorý sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Latorica, kde žijú vzácne vodné vtáky. Maďarská organizácia predstavila výpočet ekologickej stopy. Popoludní sa účastníci mohli zapojiť do interaktívnej hry maďarského geografa, kde hlavnou témou bola voda. Večer sa konal medzinárodný maďarský večierok.
Na 4. deň plánovaný vegánsky piknik kvôli zlému počasiu sa nekonal, namiesto toho sme navštívili raritný lanový most v neďalekej obci Ptrukša. V okolí mostu účastníci pozbierali odpad a vyčistili tak lokalitu od smetí. Popoludní sa skupiny venovali medzinárodným zmluvám o ochrane životného prostredia a klimatických zmien (Kjótsky protokol, Parížska dohoda, UN Framework Convention on Climate Change,Environmentálny program OSN, UN Local Agenda 21) v rámci workshopu. Každá skupina odprezentovala základné informácie o jednej zo zmlúv a spoločne prediskutovali potrebné zmeny vo vlastnej krajine. Po workshope sa konala diskusia: Čo znamená byť zodpovedným európskym občanom v oblasti ochrany životného prostredia? Každý účastník mal možnosť povedať svoj názor o téme. V rámci poľského medzinárodného večera sme pozreli krátky film o histórii Poľska a sme sa naučili tradičné poľské tance.
5.deň slovenská skupina predstavila výpočet uhlíkovej stopy. Poľská skupina odprezentovala aké následky má na životné prostredie konzumovanie mäsa. Účastníci sa rozdelili na 2 skupiny podľa presvedčenia, či konzumujú mäso alebo sú vegetariáni a konala sa diskusia pre a proti konzumácii mäsa. V rámci kreatívneho workshopu pripravili plagát ku dňu Zeme z plastových uzáverov, rôznych semienok. Rozlúčkový večierok.
   6.deň účastníci pripravili produkt projektu, farebný komiks a leták. Vyhodnotili mládežnícku výmenu, programy, ubytovanie, stravu.
Počas mládežníckej výmeny účastníci získali prehľad o problémoch životného prostredia, o globálnom oteplovaní, zmeny klímy, plytvaní vodou. Osvojili si výpočet ekologickej, vodnej a uhlíkovej stopy. Počas medzinárodných večerov spoznali kultúru, tradície a tradičné jedlá zúčastnených krajín.
Návrat na obsah