Mládežnícka výmena 2018. Digital Diet - Luminosus

Prejsť na obsah
Erasmus+
Projekt mal dve aktivity pre mladých ľudí vo veku medzi 15-25 rokov. Väčšina žiakov študuje na strednej odbornej škole alebo gymnáziu. Z každej krajiny sa zúčastnil 11 mladých. Aktivita A1 sa konala vo Veľkých Kapušanoch  s účastníkmi zo Slovenska, Poľska a Rumunska. Aktivita A2 sa konala v Rumunsku, v meste Sfantu Gheorghe s účastníkmi zo spomenutých krajín. Cieľom projektu bolo ukázať mladým ľuďom, že existuje život mimo digitálnych zariadení a svoj čas by mali využívať omnoho múdrejšie a plánovanejšie.
Aktivitami sme ich chceli podnecovať k tomu, aby digitálne zariadenia využívali správne a len v najnutnejších prípadoch, namiesto toho, aby všetky svoje aktivity, prežívané chvíle zdieľali na sociálnych sieťach, nech radšej prežívajú s kamarátmi a blízkymi. Chceli sme poukázať na to, že digitálne vzťahy nemôžu nahradiť medziľudské vzťahy.

Návrat na obsah