Mládežnícka výmena 2018. IFuture - Luminosus

Prejsť na obsah
Erasmus+
Webová stránka projektu: www.ifuture.sk
Autori stránky: Jakó Dávid Szabolcs, Bilincsi Zsolt (HU), Sándor Hauptman, Györke Zsófia (UA), Patrycja Joniak, Maria Janc (PL), Beatrix Kázsmérová, Máté Hires (SK)
Mládežnícka výmena s názvom IFuture sa konala na Slovensku medzi 18.-23. júna 2018, ktorú organizovala nezisková organizácia Luminosus. Výmeny sa zúčastnilo 41 účastníkov, vrátane troch dobrovoľníkov z Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Témou projektu boli obnoviteľné zdroje energie a environmentálne problémy, ktoré sú dnes veľmi dôležité a sú v súlade s cieľmi Erasmus +, ako aj s cieľmi Európskej únie.
Cieľom nášho projektu bolo umožniť mladým ľuďom oboznámiť sa s významom a potenciálom obnoviteľných zdrojov energie, vytvoriť u nich ekologický prístup a súčasne posilniť ich európsku identitu a medzikultúrne povedomie.

Ciele projektu:
-        aby mladí ľudia žili ekologickejšie
-        aby spoznali obnoviteľné energetické zdroje
-        aby získali informácie o využití, výhodách a návratnosti obnoviteľnej energie
-        aby spoznali environmentálne procesy (globálne otepľovanie, skleníkový efekt) a rozvíjali si prístup k ochrane životného prostredia
-        rozvíjanie európskej identity a medzikultúrneho povedomia
Programy boli zamerané na obnoviteľné zdroje energie. Uvedené programy slúžili na dosiahnutie stanovených cieľov projektu.
Hlavné programové prvky projektu:
-        zoznamovacie hry
-        green activity
-        predstavenie organizácií
-        systém Youthpass, popis kľúčových kompetencií
-        pozeranie filmu „Before the flood”
-        interaktívna diskusia o filme pomocou „mind mapping”
-        skúmanie typov energie cez články, videá, príprava plagátov
-        kvíz o obnoviteľných zdrojoch energie
-        návšteva pasívneho domu
-        návšteva parku slnečných kolektorov
-        príprava webovej stránky, ktorá poskytne informácie o realizovanej mládežníckej výmene ako aj dôležité informácie o obnoviteľných zdrojoch energie.
-        medzinárodné večierky
Návrat na obsah