Mládežnícka výmena 2018. Zero Waste - Luminosus

Prejsť na obsah
Erasmus+
Mládežnícka výmena s názvom Zero Waste sa konala medzi 10.-15. septembra 2018 vo Veľkých Kapušanoch. Výmeny sa zúčastnili mladí ľudia z Maďarska, Poľska a zo Slovenska. Z každej krajiny sa zúčastnilo 12 účastníkov, spolu 36. Do programov sa zapojilo aj 7 dobrovoľníkov.
Cieľom nášho projektu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o ochrane životného prostredia a povzbudiť ich, aby v každodennom živote si vybrali životný štýl bez odpadu. Globálnym problémom dnešnej doby sú zmena klímy, plytvanie potravinami, vznik ostrovov odpadu v oceánoch (napr. Tichomorie) a čoraz viac odpadu v životnom prostredí, ktoré prispievajú k znečisteniu životného prostredia.
Snažili sme sa oboznámiť účastníkov so zero waste životným štýlom. Produktmi projektu sú plakát a krátke videa, v ktorých účastníci povzbudzujú ľudí k osvojeniu zero waste životného štýlu. V týchto krátkych videách účastníci poskytujú rady, ako znížiť odpad v domácnostiach/v každodennom živote. Videá účastníci zdieľali na sociánych sieťach a na videoportáli youtube.com. Tieto kanály sú preto užitočné, lebo mladí ľudia zdieľajú videá, informácie o projekte a o zero waste životnom štýle a odkaz nášho projektu sa tak dostane k širokej verejnosti.
Návrat na obsah