Mládežnícka výmena 2019. Back to the Nature - Luminosus

Prejsť na obsah
Erasmus+
Projekt sme realizovali medzi 15-20.9.2019 v rumunskom meste Sfantu Gheorghe so 40 účastníkmi z Rumunska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska. V dnešnej dobe je veľkým problémom, že mladí ľudia sa vzdialujú od prírody, od pestovania potravín, od vidieckeho života, životosprávy, lebo nevidia potenciál v poľnohospodárstve, v samozásobení.
 
Najdôležitejším cieľom mládežníckej výmeny je, aby sme s rôznymi informálnymi a neformálnymi metódami ukázali mladým ľuďom, aké možnosti sú vo vidieku, v poľnohospodárstve, že v znevýhodnených oblastiach, regiónoch môže byť dobrá príležitosť vrátiť sa k vidieckej sebestačnosti.
 
Výmena bola realizovaná ná základe rozhodnutia mladých v Rumunsku, v Transylvánii. V rámci realizovanej mládežníckej výmeny Digital Diet sme mali možnosť poznať prekrásnu nedotknutú prírodu, obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti prírody a majú k nej hlbokú úctu a sekulskú kultúru. Sekulskí ľudia žijú jednoduchý, sebestačný život blízko k prírode, čo môžu vypestujú pre seba. K téme nášho projektu najviac vyhovoval transylvánsky životný štýl.
 
Jedným z cieľov nášho projektu bolo zobudiť podnikateľského ducha mladých ľudí a povzbudiť ich, aby založili ekologické podnikanie.
 
Ako model slúžila farma navštívená počas mládežníckej výmeny a výrobcovia prítomní na výrobnom trhu. Poznatky získané počas projektu pomôžu mladým ľuďom, aby sa stali sebestačnými v ekonomicky znevýhodnenom regióne bez spoliehania sa na ostatných, najmä na štátnu pomoc. S vôľou, vedomosťami, vytrvalosťou a pozornosťou môže človek žiť a pracovať v ekonomicky znevýhodnenom regióne bez toho, aby opustil svoju vlasť.


Návrat na obsah