Predstavenie organizácie - Luminosus

Prejsť na obsah

Luminosus, n.o. bola založená v roku 2008 so zameraním na sociálno-vzdelávacie potreby obyvateľstva regiónu Použie a Medzibodrožie.

Naše aktivity:
- organizovanie anglických jazykových kurzov
- organizovanie rôznych seminárov a konferencií
- projektové činnosti:  sledovanie-, vypracovanie-, organizovanie projektov
- poradenstvo o domácich a EÚ programov odbornej prípravy, o projektových možnostiach
- úzka spolupráca s európskymi organizáciami v rámci programu Erasmus+
- pôsobime ako regionálne centrum jazykových skúšok ECL


Identifikácia organizácie:
Okresný úrad Košice,
OVVS/32/2008
Zakladateľ: Mgr. Bálint Annamária
IČO: 35583436
DIČ: 2022745857
Čislo účtu: SK6902000000002531816657
SWIFT: SUBASKBX


Návrat na obsah