ECL - Luminosus, n.o.

Luminosus, n.o.
nezisková organizácia
Prejsť na obsah
V súlade so zásadami stanovenými v rámci štandardizácie je dnes možné absolvovať jazykové skúšky ECL z viacerých oficiálnych jazykov EÚ a európskych jazykov (napr. angličtina, nemčina, taliančina, španielčina, slovenčina, poľština, maďarčina, rumunčina, bulharčina, čeština, chorvátčina, ruština, srbčina) /viac pozri na www.ecl.hu/. V našom centre je možné absolvovať skúšky z anglického, nemeckého, slovenského a maďarského jazyka.

Jazykové skúšky ECL sa organizujú päťkrát ročne (vo februári, apríli, júni, októbri a decembri).
Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Jazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne, unifikované so Spoločným európskym referenčným rámcom (CEF). Ide o úrovne A2, B1, B2, C1.

Na všetkých štyroch úrovniach sa testujú a hodnotia štyri základné jazykové schopnosti/zručnosti:
1.    Čítanie textu s porozumením (READING),
2.    Počúvanie textu s porozumením (LISTENING),
3.    Tvorba (štylizácia) textu (WRITING),
4.    Komunikačné schopnosti (ORAL COMMUNICATION).


HODNOTENIE SKÚŠKY
Z jazykovej skúšky ECL je možné získať v každej zo štyroch zručností 25 bodov, t. j. celkovo 100 bodov. Certifikát sa udeľuje každému absolventovi, ktorý dosiahol 40% celkového hodnotenia z každej zručnosti (počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie), no pri celkovom hodnotení ústnej a písomnej časti skúšky dosiahol v priemere 60%. Ústna časť skúšky (počúvanie a hovorenie) musí mať v priemere minimálne 60%. Písomná časť skúšky (čítanie a písanie) musí mať v priemere minimálne 60%.  V prípade neúspešného absolvovania je možné skúšku opakovať. Uchádzač opakuje iba tú časť skúšky (písomnú, resp. ústnu), z ktorej nevyhovel.


UZNÁVANIE SKÚŠOK ECL
Jazyková skúška ECL môže byť akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického diplomu alebo titulu PhD., pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pracovné povolenia. Čoraz častejšie sa pre tento typ skúšky rozhodujú vysokoškolskí študenti, výskumní pracovníci, štipendisti, doktorandi, lektori cudzích jazykov, diplomati a predstavitelia rozličných profesií, ktorí sa cudzie jazyky učia v záujme svojho akademického alebo profesionálneho rastu.


Termíny skúšok v roku 2021

Jún – anglický, maďarský jazyk
11. júna
– maďarský j. A2, B1, C1 úrovne
– junior maďarský A2 úroveň
– anglický B1, C1 úrovne
12. júna
– anglický, maďarský B2 úroveň
Termín prihlásenia: 13. mája

Október – anglický jazyk
1. októbra – C1 úroveň
2. októbra – B2 úroveň
Termín prihlásenia: 2. septembra

December – anglický, maďarský, slovenský jazyk
3. decembra
– A2, B1, C1 úrovne
– junior maďarský A2 úroveň
4. decembra – B2 úroveň
Termín prihlásenia: 4. novembra


Ak máte záujem, kontaktujte nás.


Veľké Kapušany
Hlavná 142/21
07901
+421 948 425 645
+421 904 531358
+421 903 863625office@luminosus.sk

Created with WebSite X5
Návrat na obsah