Mobilita pracovníkov s mládežou 2016 - Luminosus

Prejsť na obsah
Erasmus+
Pracovníčka organizácie zúčastnila sa mobilitného projektu Erasmus+ Mobilita pracovníkov s mládežou vo Spojenom Kráľovstve, v meste Portsmouth, na dobu 7 týždňov.

Termín mobility: 20.10.2016 - 8. 12. 2016
Cieľové mesto: Portsmouth, Spojené Kráľovstvo
Názov projektu: Youth Worker´s Experience in the UK

Referát účastníka, Mgr. Ediny Bajuszovej:

V minulosti som mala možnosť zúčastniť sa výmien mládeže ako koordinátor aj ako účastník. Neskôr som venovala  aj písaniu projektov. Páči sa mi táto práca, organizovanie rôznych podujatí, účasť na školeniach, cestovanie, mladý kolektív.
Organizácia Luminosus cez realizované projekty a podujatia prispela k sociálno-ekonomickému a kultúrnemu rozvoju regiónu. Jej zameraním je aj  práca s mládežou. Aj zo zahraničia dostane veľa žiadost9 o spoluprácu ako spoluorganizátor rôznych projektov. Riaditeľka organizácie, Mgr. Annamária Bálint navrhla, aby som sa v rámci Erasmus+ programu Mobilita pracovníkov s mládežou zúčastnila zahraničnej odbornej stáže a rozvíjala svoje odborné vedomosti počas 7 týždňov vo Veľkej Británii, v Portsmouthe.
Prvoradým cieľom projektu bol, aby som si osvojila metódy používané v zahraničí  pri práci s mládežou zo znevýhodneného prostredia. V našom regióne je veľa nezamestnaných mladých absolventov a osvojené vedomosti by som vedela využiť pri práci s nimi.
Našou partnerskou organizáciu v projekte bola IBD Partnership z anglického Portsmouthu.
V organizovaní hostiteľskej organizácie som strávila svoje dobrovoľnícke obdobie u viacerých organizáciách. Poprvé som vykonávala organizačné úlohy a práce u IBD. Potom som pracovala s deťmi so zdravotným postihnutím u organizácii Enable Ability. Neskôr som získala skúsenosti aj v materskej škole, kde chodia deti sociálne znevýhodnených rodičov. Nakoniec som pracovala u organizácii British Heart Foundation, ktorá pomáha ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátiť sa na pracovný trh.
Počas práce so zdravotne postihnutými deťmi som získala cenné skúsenosti. Stala som sa viac empatickou, ústretovou a tolerantnou. Osvojila som si rôzne hry a cvičenia na rozvoj zručností.
Podľa môjho názoru v našom regióne existuje len veľmi málo inštitúcií, ktoré pravidelne a sistematicky pracujú s mládežou. Ešte ťažšie je nájsť inštitúciu, ktorá sa zaoberá s mladými ľuďmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, alebo s mládežou zo znevýhodneného prostredia a pomocou neformálneho vzdelávania s nimi pracuje. Cieľom našej organizácie je organizovanie a realizovanie takých programov a podujatí, v rámci ktorých budeme spolupracovať s mládežou maďarskej národnostnej menšiny nášho regiónu. To znamená, že chceme im umožniť zúčastniť sa mládežnickych výmien, stretávať sa tak s mladými ľuďmi z celej Európy, aby si spoločne rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti v rôznych témach pomocou neformálneho učenia sa. Týmto spôsobom nepozorovane rozširujú kultúrne kompetencie, rozvíjajú svoju osobnosť, stávajú sa tak viac otvoreným svetu a v neposlednom rade sa naučia lepšie komunikovať v cudzom jazyku. Dlhodobým cieľom našej organizácie s pravidelnými aktivitami s mladými ľuďmi je, aby spoznali ako žijú a pracujú ľudia v zahraničí, na druhej strane, aby boli hrdí na svoj domov a spoznali, že ich región potrebuje šikovných mladých ľudí, ktorí sú pripravení konať v záujme svojho regiónu.
Počas svojho pobytu v Portsmouthe som získala nielen odborné kompetencie, ale spoznala som aj kultúru, zvyky a gastronómiu hostiteľskej krajiny. Tento program mi dal nielen profesionálne zručnosti, ale vďaka nemu som sa stala viac otvorenou a tolerantnou voči iným národom a mala som možnosť spoznať hodnotných ľudí.
Nakoniec tento program chcem odporúčať dnešnému mládežu, aby sa nebáli neznámeho a zúčastnili sa podobných programov. Vďaka týmto programom budú mať možnosť cestovať, spoznať iné krajiny, kultúry a môžu získať hodnotné skúsenosti.
Návrat na obsah